1
use crate::{
2
  error::PersyError,
3
  index::{
4
    config::{IndexOrd, IndexType, ValueMode},
5
    tree::PosRef,
6
  },
7
  persy::RecRef,
8
  PRes,
9
};
10
use std::{
11
  cmp::Ordering,
12
  iter::{Peekable, Rev},
13
  ops::Bound,
14
  vec::IntoIter,
15
};
16

17
pub type NodeRef = RecRef;
18 1
#[derive(Clone)]
19
pub enum Node<K, V> {
20 1
  NODE(Nodes<K>),
21 1
  LEAF(Leaf<K, V>),
22
}
23

24
impl<K, V> Node<K, V> {
25 1
  pub fn get_prev(&self) -> &Option<K> {
26 1
    match self {
27 1
      Node::NODE(n) => &n.prev,
28 1
      Node::LEAF(l) => &l.prev,
29
    }
30 1
  }
31 1
  pub fn get_next(&self) -> &Option<K> {
32 1
    match self {
33 1
      Node::NODE(n) => &n.next,
34 1
      Node::LEAF(l) => &l.next,
35
    }
36 1
  }
37 1
  pub fn len(&self) -> usize {
38 1
    match self {
39 1
      Node::NODE(n) => n.len(),
40 1
      Node::LEAF(l) => l.len(),
41
    }
42 1
  }
43
}
44

45
impl<K: IndexOrd + Clone, V> Node<K, V> {
46 1
  pub fn merge_right(&mut self, k: K, node: &mut Node<K, V>) {
47 1
    match self {
48 1
      Node::NODE(n) => match node {
49 0
        Node::NODE(n1) => {
50 0
          n.merge_right(k, n1);
51
        }
52
        Node::LEAF(_) => {
53 0
          panic!("impossible merge a leaf to node");
54
        }
55
      },
56 1
      Node::LEAF(l) => match node {
57 1
        Node::NODE(_) => {
58 0
          panic!("impossible merge a node to leaf");
59
        }
60 1
        Node::LEAF(l1) => {
61 1
          l.merge_right(l1);
62
        }
63
      },
64
    }
65 1
  }
66

67 1
  pub fn split(&mut self, top_limit: usize) -> Vec<(K, Node<K, V>)> {
68 1
    match self {
69 1
      Node::NODE(n) => n.split(top_limit).into_iter().map(|x| (x.0, Node::NODE(x.1))).collect(),
70 1
      Node::LEAF(l) => l.split(top_limit).into_iter().map(|x| (x.0, Node::LEAF(x.1))).collect(),
71
    }
72 1
  }
73

74 1
  pub fn check_range(&self, k: &K) -> bool {
75 1
    match self {
76 1
      Node::NODE(n) => n.check_range(k),
77 1
      Node::LEAF(l) => l.check_range(k),
78
    }
79 1
  }
80
}
81

82 1
pub(crate) fn compare<T: IndexOrd>(first: &T, second: &T) -> Ordering {
83 1
  first.cmp(second)
84 1
}
85

86 1
#[derive(Clone)]
87
pub struct Nodes<K> {
88 1
  pub keys: Vec<K>,
89 1
  pub pointers: Vec<NodeRef>,
90 1
  pub prev: Option<K>,
91 1
  pub next: Option<K>,
92
}
93

94
impl<K> Nodes<K> {
95 1
  pub fn len(&self) -> usize {
96 1
    self.pointers.len()
97 1
  }
98 1
  pub fn remove(&mut self, pos: usize) -> Option<NodeRef> {
99 1
    if pos < self.pointers.len() {
100 1
      self.keys.remove(pos - 1);
101 1
      Some(self.pointers.remove(pos))
102
    } else {
103 0
      None
104
    }
105 1
  }
106
}
107
impl<K: IndexOrd + Clone> Nodes<K> {
108 1
  pub fn new_from_split(left: NodeRef, values: &[(K, NodeRef)]) -> Nodes<K> {
109 1
    let keys = values.iter().map(|z| z.0.clone()).collect();
110 1
    let mut pointers: Vec<NodeRef> = values.iter().map(|z| z.1.clone()).collect();
111 1
    pointers.insert(0, left);
112 1
    Nodes {
113 1
      keys,
114 1
      pointers,
115 1
      prev: None,
116 1
      next: None,
117
    }
118 1
  }
119

120 1
  pub fn add(&mut self, pos: usize, k: &K, node_ref: NodeRef) {
121 1
    self.keys.insert(pos, k.clone());
122 1
    self.pointers.insert(pos + 1, node_ref);
123 1
  }
124

125 1
  pub fn find(&self, k: &K) -> PosRef<K> {
126 1
    match self.keys.binary_search_by(|x| compare(x, k)) {
127 1
      Ok(index) => {
128 1
        let sibling = Some(self.pointers[index].clone());
129 1
        PosRef::new(k, index + 1, self.pointers[index + 1].clone(), sibling)
130
      }
131 1
      Err(index) => {
132 1
        let sibling = if index > 0 {
133 1
          Some(self.pointers[index - 1].clone())
134 1
        } else if self.pointers.len() > index + 1 {
135 1
          Some(self.pointers[index + 1].clone())
136
        } else {
137 0
          None
138
        };
139 1
        PosRef::new(k, index, self.pointers[index].clone(), sibling)
140
      }
141
    }
142 1
  }
143 1
  pub fn find_write(&self, k: &K) -> Option<PosRef<K>> {
144 1
    let pos = self.find(k);
145 1
    if pos.pos == 0 {
146 1
      if let Some(pk) = &self.prev {
147 1
        if compare(k, pk) == Ordering::Less {
148 0
          return None;
149
        }
150
      }
151 1
    } else if pos.pos == self.pointers.len() {
152 0
      if let Some(nk) = &self.next {
153 0
        if compare(k, nk) != Ordering::Less {
154 0
          return None;
155
        }
156
      }
157
    }
158

159 1
    Some(pos)
160 1
  }
161

162 1
  pub fn get_key(&self, pos: usize) -> K {
163 1
    self.keys[pos].clone()
164 1
  }
165

166 1
  pub fn get(&self, pos: usize) -> NodeRef {
167 1
    self.pointers[pos].clone()
168 1
  }
169

170 1
  pub fn insert_after(&mut self, pos: usize, values: &mut Vec<(K, NodeRef)>) {
171 1
    values.reverse();
172 1
    for (key, node) in values.iter() {
173 1
      self.add(pos, &key, node.clone());
174
    }
175 1
  }
176

177 1
  pub fn split(&mut self, max: usize) -> Vec<(K, Nodes<K>)> {
178 1
    let mut split_result: Vec<(K, Nodes<K>)> = Vec::new();
179 1
    let size = self.keys.len();
180 1
    let n_split = size / max;
181 1
    let split_offset = size / (n_split + 1) + 1;
182 1
    let mut others = self.keys.split_off(split_offset - 1);
183 1
    let mut other_pointers = self.pointers.split_off(split_offset);
184

185 1
    let pre_next = self.next.clone();
186 1
    while others.len() > max {
187 1
      let new = others.split_off(split_offset);
188 1
      let new_pointers = other_pointers.split_off(split_offset);
189 1
      let key = others.remove(0);
190 1
      if let Some((_, ref mut x)) = split_result.last_mut() {
191 1
        x.next = Some(key.clone());
192
      } else {
193 1
        self.next = Some(key.clone());
194
      }
195 1
      let leaf = Nodes {
196 1
        keys: others,
197 1
        pointers: other_pointers,
198 1
        prev: Some(key.clone()),
199 1
        next: None,
200 0
      };
201 1
      split_result.push((key, leaf));
202 1
      others = new;
203 1
      other_pointers = new_pointers;
204 1
    }
205

206 1
    let key = others.remove(0);
207 1
    if let Some((_, ref mut x)) = split_result.last_mut() {
208 1
      x.next = Some(key.clone());
209
    } else {
210 1
      self.next = Some(key.clone());
211
    }
212 1
    let leaf = Nodes {
213 1
      keys: others,
214 1
      pointers: other_pointers,
215 1
      prev: Some(key.clone()),
216 1
      next: pre_next,
217 0
    };
218 1
    split_result.push((key, leaf));
219
    split_result
220 1
  }
221

222
  #[allow(dead_code)]
223 1
  pub fn merge_left(&mut self, owner: K, nodes: &mut Nodes<K>) {
224 1
    let mut keys = std::mem::replace(&mut nodes.keys, Vec::new());
225 1
    let mut pointers = std::mem::replace(&mut nodes.pointers, Vec::new());
226 1
    keys.push(owner);
227 1
    keys.append(&mut self.keys);
228 1
    pointers.append(&mut self.pointers);
229 1
    self.keys = keys;
230 1
    self.pointers = pointers;
231 1
  }
232

233 1
  pub fn merge_right(&mut self, owner: K, nodes: &mut Nodes<K>) {
234 1
    self.keys.push(owner);
235 1
    self.keys.append(&mut nodes.keys);
236 1
    self.pointers.append(&mut nodes.pointers);
237 1
    self.next = nodes.next.clone();
238 1
  }
239

240 1
  fn check_range(&self, k: &K) -> bool {
241 1
    if let Some(x) = &self.prev {
242 1
      if compare(x, k) == Ordering::Greater {
243 0
        return false;
244
      }
245
    }
246 1
    if let Some(x) = &self.next {
247 1
      if compare(x, k) == Ordering::Less {
248 0
        return false;
249
      }
250
    }
251 1
    true
252 1
  }
253
}
254

255
/// The associated value to the index key
256 1
#[derive(Clone, PartialEq, Debug)]
257
pub enum Value<V> {
258
  /// A cluster of values
259 1
  CLUSTER(Vec<V>),
260
  /// A single value entry
261 1
  SINGLE(V),
262
}
263

264
impl<V> IntoIterator for Value<V> {
265
  type Item = V;
266
  type IntoIter = IntoIter<V>;
267

268 1
  fn into_iter(self) -> IntoIter<V> {
269 1
    match self {
270 1
      Value::SINGLE(v) => vec![v].into_iter(),
271 0
      Value::CLUSTER(v) => v.into_iter(),
272
    }
273 1
  }
274
}
275

276
pub struct PageIter<K, V> {
277
  pub iter: Peekable<IntoIter<LeafEntry<K, V>>>,
278
}
279

280
pub struct PageIterBack<K, V> {
281
  pub iter: Peekable<Rev<IntoIter<LeafEntry<K, V>>>>,
282
}
283

284 1
#[derive(Clone)]
285
pub struct Leaf<K, V> {
286 1
  pub entries: Vec<LeafEntry<K, V>>,
287 1
  pub prev: Option<K>,
288 1
  pub next: Option<K>,
289
}
290

291 1
#[derive(Clone)]
292
pub struct LeafEntry<K, V> {
293 1
  pub key: K,
294 1
  pub value: Value<V>,
295
}
296

297
impl<K, V> Leaf<K, V> {
298 1
  pub fn new() -> Leaf<K, V> {
299 1
    Leaf {
300 1
      entries: Vec::new(),
301 1
      prev: None,
302 1
      next: None,
303
    }
304 1
  }
305

306 1
  pub fn len(&self) -> usize {
307 1
    self.entries.len()
308 1
  }
309

310
  #[allow(dead_code)]
311 1
  pub fn merge_left(&mut self, leaf: &mut Leaf<K, V>) {
312 1
    let mut entries = std::mem::replace(&mut leaf.entries, Vec::new());
313 1
    entries.append(&mut self.entries);
314 1
    self.entries = entries;
315 1
  }
316
}
317

318
impl<K: IndexOrd + Clone, V> Leaf<K, V> {
319 1
  fn check_range(&self, k: &K) -> bool {
320 1
    if let Some(x) = &self.prev {
321 1
      if compare(x, k) == Ordering::Greater {
322 0
        return false;
323
      }
324
    }
325 1
    if let Some(x) = &self.next {
326 1
      if compare(x, k) == Ordering::Less {
327 0
        return false;
328
      }
329
    }
330 1
    true
331 1
  }
332 1
  pub fn merge_right(&mut self, leaf: &mut Leaf<K, V>) {
333 1
    self.entries.append(&mut leaf.entries);
334 1
    self.next = leaf.next.clone();
335 1
  }
336

337 1
  pub fn split(&mut self, max: usize) -> Vec<(K, Leaf<K, V>)> {
338 1
    let mut split_result: Vec<(K, Leaf<K, V>)> = Vec::new();
339 1
    let size = self.entries.len();
340 1
    let n_split = size / max;
341 1
    let split_offset = size / (n_split + 1) + 1;
342 1
    let mut others = self.entries.split_off(split_offset);
343 1
    let pre_next = self.next.clone();
344 1
    while others.len() > max {
345 1
      let new = others.split_off(split_offset);
346 1
      let key = others[0].key.clone();
347 1
      if let Some((_, ref mut x)) = split_result.last_mut() {
348 1
        x.next = Some(key.clone());
349
      } else {
350 1
        self.next = Some(key.clone());
351
      }
352 1
      let leaf = Leaf {
353 1
        entries: others,
354 1
        prev: Some(key.clone()),
355 1
        next: None,
356 0
      };
357 1
      split_result.push((key, leaf));
358 1
      others = new;
359 1
    }
360

361 1
    let key = others[0].key.clone();
362 1
    if let Some((_, ref mut x)) = split_result.last_mut() {
363 1
      x.next = Some(key.clone());
364
    } else {
365 1
      self.next = Some(key.clone());
366
    }
367 1
    let leaf = Leaf {
368 1
      entries: others,
369 1
      prev: Some(key.clone()),
370 1
      next: pre_next,
371 0
    };
372 1
    split_result.push((key, leaf));
373
    split_result
374 1
  }
375
}
376
impl<K: IndexOrd + Clone, V: Clone> Leaf<K, V> {
377 1
  pub fn find<'a>(&'a self, k: &K) -> Result<(K, Value<V>), usize> {
378 1
    self.entries
379 1
      .binary_search_by(|n| compare(&n.key, k))
380 1
      .map(|index| (self.entries[index].key.clone(), self.entries[index].value.clone()))
381 1
  }
382

383 1
  pub fn add(&mut self, pos: usize, k: &K, v: &V, _value_mode: ValueMode) {
384 1
    self.entries.insert(
385
      pos,
386 1
      LeafEntry {
387 1
        key: k.clone(),
388 1
        value: Value::SINGLE(v.clone()),
389 0
      },
390
    );
391 1
  }
392

393 1
  pub fn iter_from(&self, bound: Bound<&K>) -> IntoIter<LeafEntry<K, V>> {
394 1
    let index = match bound {
395 1
      Bound::Included(k) => match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
396 1
        Ok(index) => index,
397 0
        Err(index) => index,
398
      },
399 1
      Bound::Excluded(k) => match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
400 1
        Ok(index) => index + 1,
401 1
        Err(index) => index,
402
      },
403 1
      Bound::Unbounded => 0,
404
    };
405 1
    self.entries[index..].to_vec().into_iter()
406 1
  }
407

408 1
  pub fn back_iter_from(&self, bound: Bound<&K>) -> Rev<IntoIter<LeafEntry<K, V>>> {
409 1
    let index = match bound {
410 1
      Bound::Included(k) => match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
411 1
        Ok(index) => index + 1,
412 1
        Err(index) => index,
413
      },
414 1
      Bound::Excluded(k) => match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
415 1
        Ok(index) => index,
416 1
        Err(index) => index,
417
      },
418 1
      Bound::Unbounded => self.len(),
419
    };
420 1
    self.entries[..index].to_vec().into_iter().rev()
421 1
  }
422
}
423

424
impl<K: IndexType, V: IndexOrd + Clone> Leaf<K, V> {
425 1
  pub fn insert_or_update(&mut self, k: &K, v: &V, value_mode: ValueMode, index_name: &str) -> PRes<()> {
426 1
    match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
427 1
      Ok(index) => {
428 1
        let entry = &mut self.entries[index];
429 1
        match value_mode {
430 1
          ValueMode::REPLACE => {
431 1
            entry.value = Value::SINGLE(v.clone());
432
          }
433
          ValueMode::EXCLUSIVE => match entry.value {
434 1
            Value::SINGLE(ref ev) => {
435 1
              if compare(ev, v) != Ordering::Equal {
436 1
                return Err(PersyError::IndexDuplicateKey(index_name.to_string(), format!("{}", k)));
437
              }
438
            }
439 0
            _ => unreachable!("Exclusive leafs never have cluster values"),
440
          },
441
          ValueMode::CLUSTER => {
442 1
            let mut new_value = None;
443 1
            match entry.value {
444 1
              Value::SINGLE(ref ev) => {
445 1
                if compare(ev, v) != Ordering::Equal {
446 1
                  new_value = Some(Value::CLUSTER(vec![ev.clone(), v.clone()]));
447
                }
448
              }
449 1
              Value::CLUSTER(ref mut cl) => {
450 1
                if let Err(index) = cl.binary_search_by(|x| compare(x, v)) {
451 1
                  cl.insert(index, v.clone());
452
                }
453
              }
454
            }
455 1
            if let Some(v) = new_value {
456 1
              entry.value = v;
457
            }
458 1
          }
459
        }
460
      }
461 1
      Err(index) => self.add(index, k, v, value_mode),
462
    }
463 1
    Ok(())
464 1
  }
465

466 1
  pub fn remove(&mut self, k: &K, v: &Option<V>) -> bool {
467 1
    match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
468 1
      Ok(index) => {
469 1
        if let Some(rv) = v {
470 1
          let mut removed = false;
471
          let remove_entry = {
472 1
            let mut new_value = None;
473 1
            let entry = &mut self.entries[index];
474 1
            let remove_entry = match &mut entry.value {
475 1
              Value::SINGLE(val) => {
476 1
                if compare(val, rv) == Ordering::Equal {
477 1
                  removed = true;
478 1
                  true
479
                } else {
480 1
                  false
481
                }
482
              }
483 1
              Value::CLUSTER(ref mut cl) => {
484 1
                if let Ok(index) = cl.binary_search_by(|x| compare(x, rv)) {
485 1
                  removed = true;
486 1
                  cl.remove(index);
487
                }
488 1
                if cl.len() == 1 {
489 1
                  new_value = Some(Value::SINGLE(cl.pop().unwrap()));
490 1
                  false
491
                } else {
492 1
                  cl.is_empty()
493
                }
494
              }
495
            };
496 1
            if let Some(new) = new_value {
497 1
              entry.value = new;
498
            }
499 1
            remove_entry
500 1
          };
501 1
          if remove_entry {
502 1
            self.entries.remove(index);
503
          }
504 1
          removed
505
        } else {
506 1
          self.entries.remove(index);
507 1
          true
508
        }
509
      }
510 1
      Err(_) => false,
511
    }
512 1
  }
513
}
514

515
#[cfg(test)]
516
mod tests {
517
  use super::{Leaf, NodeRef, Nodes, PosRef, Value, ValueMode};
518
  use crate::id::RecRef;
519
  use rand::random;
520

521 1
  fn random_pointer() -> NodeRef {
522 1
    RecRef::new(random::<u64>(), random::<u32>())
523 1
  }
524

525
  #[test]
526 1
  fn single_node_add_test() {
527 1
    let val1 = random_pointer();
528 1
    let val2 = random_pointer();
529 1
    let val3 = random_pointer();
530 1
    let val4 = random_pointer();
531 1
    let val5 = random_pointer();
532 1
    let val6 = random_pointer();
533 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(val1, &[(0, val2)]);
534 1
    let pos = node.find(&2).pos;
535 1
    node.add(pos, &2, val3.clone());
536 1
    let pos = node.find(&5).pos;
537 1
    node.add(pos, &5, val4.clone());
538 1
    let pos = node.find(&6).pos;
539 1
    node.add(pos, &6, val5);
540 1
    let pos = node.find(&4).pos;
541 1
    node.add(pos, &4, val6.clone());
542

543 1
    let found = node.find(&4);
544 1
    assert_eq!(found.pos, 3);
545
    //If i search for 4 i get the one on the left of 4 so the value of 2 that is val3
546 1
    assert_eq!(found.node_ref, val6);
547

548 1
    let found = node.find(&5);
549 1
    assert_eq!(found.pos, 4);
550
    //If i search for 5 i get the one on the left of 5 so the value of 4 that is val6
551 1
    assert_eq!(found.node_ref, val4);
552

553 1
    let found = node.find(&3);
554
    //If i search for a value that do not exist i get the position of the value at is right
555
    //that is value 4 position 2
556 1
    assert_eq!(found.pos, 2);
557
    //If i search for 3 i get the value at the left of 4 that is val3
558 1
    assert_eq!(found.node_ref, val3);
559 1
  }
560

561
  #[test]
562 1
  fn single_leaf_insert_test() {
563 1
    let mut leaf = Leaf::new();
564 1
    for n in 0..50 {
565 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
566
        .expect("insert is ok");
567
    }
568 1
    let res = leaf.find(&10);
569 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::SINGLE(10))), res);
570

571 1
    let res = leaf.find(&60);
572 1
    assert_eq!(Err(50), res);
573 1
  }
574

575
  #[test]
576 1
  fn single_leaf_cluster_insert_test() {
577 1
    let mut leaf = Leaf::new();
578 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::CLUSTER, "aa")
579
      .expect("insert is ok");
580 1
    leaf.insert_or_update(&10, &2, ValueMode::CLUSTER, "aa")
581
      .expect("insert is ok");
582 1
    let res = leaf.find(&10);
583 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::CLUSTER(vec![1, 2]))), res);
584 1
  }
585

586
  #[test]
587 1
  fn leaf_cluster_remove_test() {
588 1
    let mut leaf = Leaf::new();
589 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::CLUSTER, "aa")
590
      .expect("insert is ok");
591 1
    leaf.insert_or_update(&10, &2, ValueMode::CLUSTER, "aa")
592
      .expect("insert is ok");
593 1
    assert!(leaf.remove(&10, &Some(2)));
594 1
    let res = leaf.find(&10);
595 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::SINGLE(1))), res);
596 1
  }
597

598
  #[test]
599 1
  fn leaf_cluster_remove_not_exist_value_test() {
600 1
    let mut leaf = Leaf::new();
601 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::CLUSTER, "aa")
602
      .expect("insert is ok");
603 1
    leaf.insert_or_update(&10, &2, ValueMode::CLUSTER, "aa")
604
      .expect("insert is ok");
605 1
    assert!(!leaf.remove(&10, &Some(10)));
606 1
    let res = leaf.find(&10);
607 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::CLUSTER(vec![1, 2]))), res);
608 1
  }
609

610
  #[test]
611 1
  fn leaf_single_delete_not_exist_value_test() {
612 1
    let mut leaf = Leaf::new();
613 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::EXCLUSIVE, "aa")
614
      .expect("insert is ok");
615 1
    assert!(!leaf.remove(&10, &Some(10)));
616 1
    let res = leaf.find(&10);
617 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::SINGLE(1))), res);
618 1
  }
619

620
  #[test]
621 1
  fn leaf_duplicate_key_test() {
622 1
    let mut leaf = Leaf::new();
623 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::EXCLUSIVE, "aa")
624
      .expect("insert is ok");
625 1
    let res = leaf.insert_or_update(&10, &2, ValueMode::EXCLUSIVE, "aa");
626 1
    assert!(res.is_err());
627 1
  }
628

629
  #[test]
630 1
  fn test_leaf_split() {
631 1
    let mut leaf = Leaf::new();
632

633 1
    for n in 0..103 {
634 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
635
        .expect("insert is ok");
636
    }
637

638 1
    let res = leaf.split(21);
639 1
    assert_eq!(leaf.len(), 21);
640 1
    assert_eq!(res[0].1.len(), 21);
641 1
    assert_eq!(res[1].1.len(), 21);
642 1
    assert_eq!(res[2].1.len(), 21);
643 1
    assert_eq!(res[3].1.len(), 19);
644 1
  }
645

646
  #[test]
647 1
  fn test_node_split() {
648 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(0, random_pointer())]);
649 1
    for n in 1..103 {
650 1
      let pos = node.find(&n).pos;
651 1
      node.add(pos, &n, random_pointer());
652
    }
653

654 1
    let res = node.split(21);
655 1
    assert_eq!(node.len(), 21);
656 1
    assert_eq!(node.pointers.len(), 21);
657 1
    assert_eq!(node.keys.len(), 20);
658 1
    assert_eq!(res[0].1.len(), 21);
659 1
    assert_eq!(res[0].1.pointers.len(), 21);
660 1
    assert_eq!(res[0].1.keys.len(), 20);
661 1
    assert_eq!(res[1].1.len(), 21);
662 1
    assert_eq!(res[1].1.pointers.len(), 21);
663 1
    assert_eq!(res[1].1.keys.len(), 20);
664 1
    assert_eq!(res[2].1.len(), 21);
665 1
    assert_eq!(res[2].1.pointers.len(), 21);
666 1
    assert_eq!(res[2].1.keys.len(), 20);
667 1
    assert_eq!(res[3].1.len(), 20);
668 1
    assert_eq!(res[3].1.pointers.len(), 20);
669 1
    assert_eq!(res[3].1.keys.len(), 19);
670 1
  }
671

672
  #[test]
673 1
  fn test_remove_from_leaf() {
674 1
    let mut leaf = Leaf::new();
675 1
    for n in 0..50 {
676 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
677
        .expect("insert is ok");
678
    }
679 1
    assert!(leaf.remove(&10, &Some(10)));
680 1
    assert!(!leaf.remove(&100, &Some(100)));
681 1
    assert_eq!(leaf.len(), 49);
682 1
    let res = leaf.find(&10);
683 1
    assert_eq!(Err(10), res);
684 1
  }
685

686
  #[test]
687 1
  fn test_remove_from_node() {
688
    //TODO: check why the remove of 10 make to point to 9
689 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(0, random_pointer())]);
690 1
    let mut keep_pre = None;
691 1
    let mut keep = None;
692 1
    for n in 1..50 {
693 1
      let pos = node.find(&n).pos;
694 1
      let point = random_pointer();
695 1
      if n == 8 {
696 1
        keep_pre = Some(point.clone());
697
      }
698 1
      if n == 9 {
699 1
        keep = Some(point.clone());
700
      }
701 1
      node.add(pos, &n, point);
702
    }
703 1
    let pos = node.find(&10).pos;
704 1
    node.remove(pos);
705 1
    assert_eq!(node.len(), 50);
706 1
    let res = node.find(&10);
707 1
    assert_eq!(PosRef::new(&10, 10, keep.unwrap(), keep_pre), res);
708 1
  }
709

710
  #[test]
711 1
  fn test_merge_leaf() {
712 1
    let mut leaf = Leaf::new();
713 1
    let mut leaf2 = Leaf::new();
714 1
    for n in 0..20 {
715 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
716
        .expect("insert is ok");
717
    }
718

719 1
    for n in 20..40 {
720 1
      leaf2
721 1
        .insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
722
        .expect("insert is ok");
723
    }
724 1
    leaf.merge_right(&mut leaf2);
725 1
    assert_eq!(leaf.len(), 40);
726 1
    assert_eq!(leaf2.len(), 0);
727 1
    let res = leaf.find(&35);
728 1
    assert_eq!(res, Ok((35, Value::SINGLE(35))));
729

730 1
    let mut leaf = Leaf::new();
731 1
    let mut leaf2 = Leaf::new();
732 1
    for n in 20..40 {
733 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
734
        .expect("insert is ok");
735
    }
736

737 1
    for n in 0..20 {
738 1
      leaf2
739 1
        .insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
740
        .expect("insert is ok");
741
    }
742 1
    leaf.merge_left(&mut leaf2);
743 1
    assert_eq!(leaf.len(), 40);
744 1
    assert_eq!(leaf2.len(), 0);
745 1
    let res = leaf.find(&35);
746 1
    assert_eq!(res, Ok((35, Value::SINGLE(35))));
747 1
  }
748

749
  #[test]
750 1
  fn test_merge_nodes() {
751 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(0, random_pointer())]);
752 1
    for n in 1..20 {
753 1
      let pos = node.find(&n).pos;
754 1
      let point = random_pointer();
755 1
      node.add(pos, &n, point);
756
    }
757

758 1
    let mut node2 = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(21, random_pointer())]);
759 1
    let mut keep_pre = None;
760 1
    let mut keep = None;
761 1
    for n in 22..40 {
762 1
      let pos = node2.find(&n).pos;
763 1
      let point = random_pointer();
764 1
      if n == 25 {
765 1
        keep_pre = Some(point.clone());
766
      }
767 1
      if n == 26 {
768 1
        keep = Some(point.clone());
769
      }
770 1
      node2.add(pos, &n, point);
771
    }
772

773 1
    node.merge_right(20, &mut node2);
774 1
    assert_eq!(node.len(), 41);
775 1
    assert_eq!(node2.len(), 0);
776 1
    let res = node.find(&26);
777 1
    assert_eq!(PosRef::new(&26, 27, keep.unwrap(), keep_pre), res);
778

779 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(21, random_pointer())]);
780 1
    let mut keep_pre = None;
781 1
    let mut keep = None;
782 1
    for n in 22..40 {
783 1
      let pos = node.find(&n).pos;
784 1
      let point = random_pointer();
785 1
      if n == 25 {
786 1
        keep_pre = Some(point.clone());
787
      }
788 1
      if n == 26 {
789 1
        keep = Some(point.clone());
790
      }
791 1
      node.add(pos, &n, point);
792
    }
793

794 1
    let mut node2 = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(0, random_pointer())]);
795 1
    for n in 1..20 {
796 1
      let pos = node2.find(&n).pos;
797 1
      let point = random_pointer();
798 1
      node2.add(pos, &n, point);
799
    }
800

801 1
    node.merge_left(20, &mut node2);
802 1
    assert_eq!(node.len(), 41);
803 1
    assert_eq!(node2.len(), 0);
804 1
    let res = node.find(&26);
805 1
    assert_eq!(PosRef::new(&26, 27, keep.unwrap(), keep_pre), res);
806 1
  }
807
}

Read our documentation on viewing source code .

Loading