1
use crate::{
2
  error::PersyError,
3
  index::{
4
    config::{IndexType, ValueMode},
5
    tree::PosRef,
6
  },
7
  persy::RecRef,
8
  PRes,
9
};
10
use std::{
11
  cmp::Ordering,
12
  iter::{Peekable, Rev},
13
  ops::Bound,
14
  vec::IntoIter,
15
};
16

17
pub type NodeRef = RecRef;
18 1
#[derive(Clone)]
19
pub enum Node<K, V> {
20 1
  NODE(Nodes<K>),
21 1
  LEAF(Leaf<K, V>),
22
}
23

24
impl<K: IndexType, V: IndexType> Node<K, V> {
25 1
  pub fn merge_right(&mut self, k: K, node: &mut Node<K, V>) {
26 1
    match self {
27 1
      Node::NODE(n) => match node {
28 0
        Node::NODE(n1) => {
29 0
          n.merge_right(k, n1);
30
        }
31
        Node::LEAF(_) => {
32 0
          panic!("impossible merge a leaf to node");
33
        }
34
      },
35 1
      Node::LEAF(l) => match node {
36 1
        Node::NODE(_) => {
37 0
          panic!("impossible merge a node to leaf");
38
        }
39 1
        Node::LEAF(l1) => {
40 1
          l.merge_right(l1);
41
        }
42
      },
43
    }
44 1
  }
45 1
  pub fn len(&self) -> usize {
46 1
    match self {
47 1
      Node::NODE(n) => n.len(),
48 1
      Node::LEAF(l) => l.len(),
49
    }
50 1
  }
51 1
  pub fn split(&mut self, top_limit: usize) -> Vec<(K, Node<K, V>)> {
52 1
    match self {
53 1
      Node::NODE(n) => n.split(top_limit).into_iter().map(|x| (x.0, Node::NODE(x.1))).collect(),
54 1
      Node::LEAF(l) => l.split(top_limit).into_iter().map(|x| (x.0, Node::LEAF(x.1))).collect(),
55
    }
56 1
  }
57 1
  pub fn get_prev(&self) -> &Option<K> {
58 1
    match self {
59 1
      Node::NODE(n) => &n.prev,
60 1
      Node::LEAF(l) => &l.prev,
61
    }
62 1
  }
63 1
  pub fn get_next(&self) -> &Option<K> {
64 1
    match self {
65 1
      Node::NODE(n) => &n.next,
66 1
      Node::LEAF(l) => &l.next,
67
    }
68 1
  }
69 1
  pub fn check_range(&self, k: &K) -> bool {
70 1
    match self {
71 1
      Node::NODE(n) => n.check_range(k),
72 1
      Node::LEAF(l) => l.check_range(k),
73
    }
74 1
  }
75
}
76

77 1
pub(crate) fn compare<T: IndexType>(first: &T, second: &T) -> Ordering {
78 1
  first.cmp(second)
79 1
}
80

81 1
#[derive(Clone)]
82
pub struct Nodes<K> {
83 1
  pub keys: Vec<K>,
84 1
  pub pointers: Vec<NodeRef>,
85 1
  pub prev: Option<K>,
86 1
  pub next: Option<K>,
87
}
88

89
impl<K: IndexType> Nodes<K> {
90 1
  pub fn new_from_split(left: NodeRef, values: &[(K, NodeRef)]) -> Nodes<K> {
91 1
    let keys = values.iter().map(|z| z.0.clone()).collect();
92 1
    let mut pointers: Vec<NodeRef> = values.iter().map(|z| z.1.clone()).collect();
93 1
    pointers.insert(0, left);
94 1
    Nodes {
95 1
      keys,
96 1
      pointers,
97 1
      prev: None,
98 1
      next: None,
99
    }
100 1
  }
101

102 1
  pub fn add(&mut self, pos: usize, k: &K, node_ref: NodeRef) {
103 1
    self.keys.insert(pos, k.clone());
104 1
    self.pointers.insert(pos + 1, node_ref);
105 1
  }
106

107 1
  pub fn find(&self, k: &K) -> PosRef<K> {
108 1
    match self.keys.binary_search_by(|x| compare(x, k)) {
109 1
      Ok(index) => {
110 1
        let sibling = Some(self.pointers[index].clone());
111 1
        PosRef::new(k, index + 1, self.pointers[index + 1].clone(), sibling)
112
      }
113 1
      Err(index) => {
114 1
        let sibling = if index > 0 {
115 1
          Some(self.pointers[index - 1].clone())
116 1
        } else if self.pointers.len() > index + 1 {
117 1
          Some(self.pointers[index + 1].clone())
118
        } else {
119 0
          None
120
        };
121 1
        PosRef::new(k, index, self.pointers[index].clone(), sibling)
122
      }
123
    }
124 1
  }
125 1
  pub fn find_write(&self, k: &K) -> Option<PosRef<K>> {
126 1
    let pos = self.find(k);
127 1
    if pos.pos == 0 {
128 1
      if let Some(pk) = &self.prev {
129 1
        if compare(k, pk) == Ordering::Less {
130 0
          return None;
131
        }
132
      }
133 1
    } else if pos.pos == self.pointers.len() {
134 0
      if let Some(nk) = &self.next {
135 0
        if compare(k, nk) != Ordering::Less {
136 0
          return None;
137
        }
138
      }
139
    }
140

141 1
    Some(pos)
142 1
  }
143

144 1
  pub fn get_key(&self, pos: usize) -> K {
145 1
    self.keys[pos].clone()
146 1
  }
147

148 1
  pub fn get(&self, pos: usize) -> NodeRef {
149 1
    self.pointers[pos].clone()
150 1
  }
151

152 1
  pub fn insert_after(&mut self, pos: usize, values: &mut Vec<(K, NodeRef)>) {
153 1
    values.reverse();
154 1
    for val in values.iter() {
155 1
      self.add(pos, &val.0, val.1.clone());
156
    }
157 1
  }
158

159 1
  pub fn remove(&mut self, pos: usize) -> Option<NodeRef> {
160 1
    if pos < self.pointers.len() {
161 1
      self.keys.remove(pos - 1);
162 1
      Some(self.pointers.remove(pos))
163
    } else {
164 0
      None
165
    }
166 1
  }
167

168 1
  pub fn len(&self) -> usize {
169 1
    self.pointers.len()
170 1
  }
171

172 1
  pub fn split(&mut self, max: usize) -> Vec<(K, Nodes<K>)> {
173 1
    let mut split_result: Vec<(K, Nodes<K>)> = Vec::new();
174 1
    let size = self.keys.len();
175 1
    let n_split = size / max;
176 1
    let split_offset = size / (n_split + 1) + 1;
177 1
    let mut others = self.keys.split_off(split_offset - 1);
178 1
    let mut other_pointers = self.pointers.split_off(split_offset);
179

180 1
    let pre_next = self.next.clone();
181 1
    while others.len() > max {
182 1
      let new = others.split_off(split_offset);
183 1
      let new_pointers = other_pointers.split_off(split_offset);
184 1
      let key = others.remove(0);
185 1
      if let Some((_, ref mut x)) = split_result.last_mut() {
186 1
        x.next = Some(key.clone());
187
      } else {
188 1
        self.next = Some(key.clone());
189
      }
190 1
      let leaf = Nodes {
191 1
        keys: others,
192 1
        pointers: other_pointers,
193 1
        prev: Some(key.clone()),
194 1
        next: None,
195 0
      };
196 1
      split_result.push((key, leaf));
197 1
      others = new;
198 1
      other_pointers = new_pointers;
199 1
    }
200

201 1
    let key = others.remove(0);
202 1
    if let Some((_, ref mut x)) = split_result.last_mut() {
203 1
      x.next = Some(key.clone());
204
    } else {
205 1
      self.next = Some(key.clone());
206
    }
207 1
    let leaf = Nodes {
208 1
      keys: others,
209 1
      pointers: other_pointers,
210 1
      prev: Some(key.clone()),
211 1
      next: pre_next,
212 0
    };
213 1
    split_result.push((key, leaf));
214
    split_result
215 1
  }
216

217
  #[allow(dead_code)]
218 1
  pub fn merge_left(&mut self, owner: K, nodes: &mut Nodes<K>) {
219 1
    let mut keys = std::mem::replace(&mut nodes.keys, Vec::new());
220 1
    let mut pointers = std::mem::replace(&mut nodes.pointers, Vec::new());
221 1
    keys.push(owner);
222 1
    keys.append(&mut self.keys);
223 1
    pointers.append(&mut self.pointers);
224 1
    self.keys = keys;
225 1
    self.pointers = pointers;
226 1
  }
227

228 1
  pub fn merge_right(&mut self, owner: K, nodes: &mut Nodes<K>) {
229 1
    self.keys.push(owner);
230 1
    self.keys.append(&mut nodes.keys);
231 1
    self.pointers.append(&mut nodes.pointers);
232 1
    self.next = nodes.next.clone();
233 1
  }
234

235 1
  fn check_range(&self, k: &K) -> bool {
236 1
    if let Some(x) = &self.prev {
237 1
      if compare(x, k) == Ordering::Greater {
238 0
        return false;
239
      }
240
    }
241 1
    if let Some(x) = &self.next {
242 1
      if compare(x, k) == Ordering::Less {
243 0
        return false;
244
      }
245
    }
246 1
    true
247 1
  }
248
}
249

250
/// The associated value to the index key
251 1
#[derive(Clone, PartialEq, Debug)]
252
pub enum Value<V> {
253
  /// A cluster of values
254 1
  CLUSTER(Vec<V>),
255
  /// A single value entry
256 1
  SINGLE(V),
257
}
258

259
impl<V> IntoIterator for Value<V> {
260
  type Item = V;
261
  type IntoIter = IntoIter<V>;
262

263 1
  fn into_iter(self) -> IntoIter<V> {
264 1
    match self {
265 1
      Value::SINGLE(v) => vec![v].into_iter(),
266 0
      Value::CLUSTER(v) => v.into_iter(),
267
    }
268 1
  }
269
}
270

271
pub struct PageIter<K: IndexType, V: IndexType> {
272
  pub iter: Peekable<IntoIter<LeafEntry<K, V>>>,
273
}
274

275
pub struct PageIterBack<K: IndexType, V: IndexType> {
276
  pub iter: Peekable<Rev<IntoIter<LeafEntry<K, V>>>>,
277
}
278

279 1
#[derive(Clone)]
280
pub struct Leaf<K, V> {
281 1
  pub entries: Vec<LeafEntry<K, V>>,
282 1
  pub prev: Option<K>,
283 1
  pub next: Option<K>,
284
}
285

286 1
#[derive(Clone)]
287
pub struct LeafEntry<K, V> {
288 1
  pub key: K,
289 1
  pub value: Value<V>,
290
}
291

292
impl<K: IndexType, V: IndexType> Leaf<K, V> {
293 1
  pub fn new() -> Leaf<K, V> {
294 1
    Leaf {
295 1
      entries: Vec::new(),
296 1
      prev: None,
297 1
      next: None,
298
    }
299 1
  }
300

301 1
  pub fn add(&mut self, pos: usize, k: &K, v: &V, _value_mode: ValueMode) {
302 1
    self.entries.insert(
303
      pos,
304 1
      LeafEntry {
305 1
        key: k.clone(),
306 1
        value: Value::SINGLE(v.clone()),
307 0
      },
308
    );
309 1
  }
310

311 1
  pub fn find<'a>(&'a self, k: &K) -> Result<(K, Value<V>), usize> {
312 1
    self.entries
313 1
      .binary_search_by(|n| compare(&n.key, k))
314 1
      .map(|index| (self.entries[index].key.clone(), self.entries[index].value.clone()))
315 1
  }
316

317 1
  pub fn iter_from(&self, bound: Bound<&K>) -> IntoIter<LeafEntry<K, V>> {
318 1
    let index = match bound {
319 1
      Bound::Included(k) => match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
320 1
        Ok(index) => index,
321 0
        Err(index) => index,
322
      },
323 1
      Bound::Excluded(k) => match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
324 1
        Ok(index) => index + 1,
325 1
        Err(index) => index,
326
      },
327 1
      Bound::Unbounded => 0,
328
    };
329 1
    self.entries[index..].to_vec().into_iter()
330 1
  }
331

332 1
  pub fn back_iter_from(&self, bound: Bound<&K>) -> Rev<IntoIter<LeafEntry<K, V>>> {
333 1
    let index = match bound {
334 1
      Bound::Included(k) => match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
335 1
        Ok(index) => index + 1,
336 1
        Err(index) => index,
337
      },
338 1
      Bound::Excluded(k) => match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
339 1
        Ok(index) => index,
340 1
        Err(index) => index,
341
      },
342 1
      Bound::Unbounded => self.len(),
343
    };
344 1
    self.entries[..index].to_vec().into_iter().rev()
345 1
  }
346

347 1
  pub fn insert_or_update(&mut self, k: &K, v: &V, value_mode: ValueMode, index_name: &str) -> PRes<()> {
348 1
    match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
349 1
      Ok(index) => {
350 1
        let entry = &mut self.entries[index];
351 1
        match value_mode {
352 1
          ValueMode::REPLACE => {
353 1
            entry.value = Value::SINGLE(v.clone());
354
          }
355
          ValueMode::EXCLUSIVE => match entry.value {
356 1
            Value::SINGLE(ref ev) => {
357 1
              if compare(ev, v) != Ordering::Equal {
358 1
                return Err(PersyError::IndexDuplicateKey(index_name.to_string(), format!("{}", k)));
359
              }
360
            }
361 0
            _ => unreachable!("Exclusive leafs never have cluster values"),
362
          },
363
          ValueMode::CLUSTER => {
364 1
            let mut new_value = None;
365 1
            match entry.value {
366 1
              Value::SINGLE(ref ev) => {
367 1
                if compare(ev, v) != Ordering::Equal {
368 1
                  new_value = Some(Value::CLUSTER(vec![ev.clone(), v.clone()]));
369
                }
370
              }
371 1
              Value::CLUSTER(ref mut cl) => {
372 1
                if let Err(index) = cl.binary_search_by(|x| compare(x, v)) {
373 1
                  cl.insert(index, v.clone());
374
                }
375
              }
376
            }
377 1
            if let Some(v) = new_value {
378 1
              entry.value = v;
379
            }
380 1
          }
381
        }
382
      }
383 1
      Err(index) => self.add(index, k, v, value_mode),
384
    }
385 1
    Ok(())
386 1
  }
387

388 1
  pub fn remove(&mut self, k: &K, v: &Option<V>) -> bool {
389 1
    match self.entries.binary_search_by(|n| compare(&n.key, k)) {
390 1
      Ok(index) => {
391 1
        if let Some(rv) = v {
392 1
          let mut removed = false;
393
          let remove_entry = {
394 1
            let mut new_value = None;
395 1
            let entry = &mut self.entries[index];
396 1
            let remove_entry = match &mut entry.value {
397 1
              Value::SINGLE(val) => {
398 1
                if compare(val, rv) == Ordering::Equal {
399 1
                  removed = true;
400 1
                  true
401
                } else {
402 1
                  false
403
                }
404
              }
405 1
              Value::CLUSTER(ref mut cl) => {
406 1
                if let Ok(index) = cl.binary_search_by(|x| compare(x, rv)) {
407 1
                  removed = true;
408 1
                  cl.remove(index);
409
                }
410 1
                if cl.len() == 1 {
411 1
                  new_value = Some(Value::SINGLE(cl.pop().unwrap()));
412 1
                  false
413
                } else {
414 1
                  cl.is_empty()
415
                }
416
              }
417
            };
418 1
            if let Some(new) = new_value {
419 1
              entry.value = new;
420
            }
421 1
            remove_entry
422 1
          };
423 1
          if remove_entry {
424 1
            self.entries.remove(index);
425
          }
426 1
          removed
427
        } else {
428 1
          self.entries.remove(index);
429 1
          true
430
        }
431
      }
432 1
      Err(_) => false,
433
    }
434 1
  }
435

436 1
  pub fn len(&self) -> usize {
437 1
    self.entries.len()
438 1
  }
439

440 1
  pub fn split(&mut self, max: usize) -> Vec<(K, Leaf<K, V>)> {
441 1
    let mut split_result: Vec<(K, Leaf<K, V>)> = Vec::new();
442 1
    let size = self.entries.len();
443 1
    let n_split = size / max;
444 1
    let split_offset = size / (n_split + 1) + 1;
445 1
    let mut others = self.entries.split_off(split_offset);
446 1
    let pre_next = self.next.clone();
447 1
    while others.len() > max {
448 1
      let new = others.split_off(split_offset);
449 1
      let key = others[0].key.clone();
450 1
      if let Some((_, ref mut x)) = split_result.last_mut() {
451 1
        x.next = Some(key.clone());
452
      } else {
453 1
        self.next = Some(key.clone());
454
      }
455 1
      let leaf = Leaf {
456 1
        entries: others,
457 1
        prev: Some(key.clone()),
458 1
        next: None,
459 0
      };
460 1
      split_result.push((key, leaf));
461 1
      others = new;
462 1
    }
463

464 1
    let key = others[0].key.clone();
465 1
    if let Some((_, ref mut x)) = split_result.last_mut() {
466 1
      x.next = Some(key.clone());
467
    } else {
468 1
      self.next = Some(key.clone());
469
    }
470 1
    let leaf = Leaf {
471 1
      entries: others,
472 1
      prev: Some(key.clone()),
473 1
      next: pre_next,
474 0
    };
475 1
    split_result.push((key, leaf));
476
    split_result
477 1
  }
478

479
  #[allow(dead_code)]
480 1
  pub fn merge_left(&mut self, leaf: &mut Leaf<K, V>) {
481 1
    let mut entries = std::mem::replace(&mut leaf.entries, Vec::new());
482 1
    entries.append(&mut self.entries);
483 1
    self.entries = entries;
484 1
  }
485

486 1
  pub fn merge_right(&mut self, leaf: &mut Leaf<K, V>) {
487 1
    self.entries.append(&mut leaf.entries);
488 1
    self.next = leaf.next.clone();
489 1
  }
490 1
  fn check_range(&self, k: &K) -> bool {
491 1
    if let Some(x) = &self.prev {
492 1
      if compare(x, k) == Ordering::Greater {
493 0
        return false;
494
      }
495
    }
496 1
    if let Some(x) = &self.next {
497 1
      if compare(x, k) == Ordering::Less {
498 0
        return false;
499
      }
500
    }
501 1
    true
502 1
  }
503
}
504

505
#[cfg(test)]
506
mod tests {
507
  use super::{Leaf, NodeRef, Nodes, PosRef, Value, ValueMode};
508
  use crate::id::RecRef;
509
  use rand::random;
510

511 1
  fn random_pointer() -> NodeRef {
512 1
    RecRef::new(random::<u64>(), random::<u32>())
513 1
  }
514

515
  #[test]
516 1
  fn single_node_add_test() {
517 1
    let val1 = random_pointer();
518 1
    let val2 = random_pointer();
519 1
    let val3 = random_pointer();
520 1
    let val4 = random_pointer();
521 1
    let val5 = random_pointer();
522 1
    let val6 = random_pointer();
523 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(val1, &[(0, val2)]);
524 1
    let pos = node.find(&2).pos;
525 1
    node.add(pos, &2, val3.clone());
526 1
    let pos = node.find(&5).pos;
527 1
    node.add(pos, &5, val4.clone());
528 1
    let pos = node.find(&6).pos;
529 1
    node.add(pos, &6, val5);
530 1
    let pos = node.find(&4).pos;
531 1
    node.add(pos, &4, val6.clone());
532

533 1
    let found = node.find(&4);
534 1
    assert_eq!(found.pos, 3);
535
    //If i search for 4 i get the one on the left of 4 so the value of 2 that is val3
536 1
    assert_eq!(found.node_ref, val6);
537

538 1
    let found = node.find(&5);
539 1
    assert_eq!(found.pos, 4);
540
    //If i search for 5 i get the one on the left of 5 so the value of 4 that is val6
541 1
    assert_eq!(found.node_ref, val4);
542

543 1
    let found = node.find(&3);
544
    //If i search for a value that do not exist i get the position of the value at is right
545
    //that is value 4 position 2
546 1
    assert_eq!(found.pos, 2);
547
    //If i search for 3 i get the value at the left of 4 that is val3
548 1
    assert_eq!(found.node_ref, val3);
549 1
  }
550

551
  #[test]
552 1
  fn single_leaf_insert_test() {
553 1
    let mut leaf = Leaf::new();
554 1
    for n in 0..50 {
555 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
556
        .expect("insert is ok");
557
    }
558 1
    let res = leaf.find(&10);
559 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::SINGLE(10))), res);
560

561 1
    let res = leaf.find(&60);
562 1
    assert_eq!(Err(50), res);
563 1
  }
564

565
  #[test]
566 1
  fn single_leaf_cluster_insert_test() {
567 1
    let mut leaf = Leaf::new();
568 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::CLUSTER, "aa")
569
      .expect("insert is ok");
570 1
    leaf.insert_or_update(&10, &2, ValueMode::CLUSTER, "aa")
571
      .expect("insert is ok");
572 1
    let res = leaf.find(&10);
573 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::CLUSTER(vec![1, 2]))), res);
574 1
  }
575

576
  #[test]
577 1
  fn leaf_cluster_remove_test() {
578 1
    let mut leaf = Leaf::new();
579 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::CLUSTER, "aa")
580
      .expect("insert is ok");
581 1
    leaf.insert_or_update(&10, &2, ValueMode::CLUSTER, "aa")
582
      .expect("insert is ok");
583 1
    assert!(leaf.remove(&10, &Some(2)));
584 1
    let res = leaf.find(&10);
585 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::SINGLE(1))), res);
586 1
  }
587

588
  #[test]
589 1
  fn leaf_cluster_remove_not_exist_value_test() {
590 1
    let mut leaf = Leaf::new();
591 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::CLUSTER, "aa")
592
      .expect("insert is ok");
593 1
    leaf.insert_or_update(&10, &2, ValueMode::CLUSTER, "aa")
594
      .expect("insert is ok");
595 1
    assert!(!leaf.remove(&10, &Some(10)));
596 1
    let res = leaf.find(&10);
597 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::CLUSTER(vec![1, 2]))), res);
598 1
  }
599

600
  #[test]
601 1
  fn leaf_single_delete_not_exist_value_test() {
602 1
    let mut leaf = Leaf::new();
603 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::EXCLUSIVE, "aa")
604
      .expect("insert is ok");
605 1
    assert!(!leaf.remove(&10, &Some(10)));
606 1
    let res = leaf.find(&10);
607 1
    assert_eq!(Ok((10, Value::SINGLE(1))), res);
608 1
  }
609

610
  #[test]
611 1
  fn leaf_duplicate_key_test() {
612 1
    let mut leaf = Leaf::new();
613 1
    leaf.insert_or_update(&10, &1, ValueMode::EXCLUSIVE, "aa")
614
      .expect("insert is ok");
615 1
    let res = leaf.insert_or_update(&10, &2, ValueMode::EXCLUSIVE, "aa");
616 1
    assert!(res.is_err());
617 1
  }
618

619
  #[test]
620 1
  fn test_leaf_split() {
621 1
    let mut leaf = Leaf::new();
622

623 1
    for n in 0..103 {
624 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
625
        .expect("insert is ok");
626
    }
627

628 1
    let res = leaf.split(21);
629 1
    assert_eq!(leaf.len(), 21);
630 1
    assert_eq!(res[0].1.len(), 21);
631 1
    assert_eq!(res[1].1.len(), 21);
632 1
    assert_eq!(res[2].1.len(), 21);
633 1
    assert_eq!(res[3].1.len(), 19);
634 1
  }
635

636
  #[test]
637 1
  fn test_node_split() {
638 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(0, random_pointer())]);
639 1
    for n in 1..103 {
640 1
      let pos = node.find(&n).pos;
641 1
      node.add(pos, &n, random_pointer());
642
    }
643

644 1
    let res = node.split(21);
645 1
    assert_eq!(node.len(), 21);
646 1
    assert_eq!(node.pointers.len(), 21);
647 1
    assert_eq!(node.keys.len(), 20);
648 1
    assert_eq!(res[0].1.len(), 21);
649 1
    assert_eq!(res[0].1.pointers.len(), 21);
650 1
    assert_eq!(res[0].1.keys.len(), 20);
651 1
    assert_eq!(res[1].1.len(), 21);
652 1
    assert_eq!(res[1].1.pointers.len(), 21);
653 1
    assert_eq!(res[1].1.keys.len(), 20);
654 1
    assert_eq!(res[2].1.len(), 21);
655 1
    assert_eq!(res[2].1.pointers.len(), 21);
656 1
    assert_eq!(res[2].1.keys.len(), 20);
657 1
    assert_eq!(res[3].1.len(), 20);
658 1
    assert_eq!(res[3].1.pointers.len(), 20);
659 1
    assert_eq!(res[3].1.keys.len(), 19);
660 1
  }
661

662
  #[test]
663 1
  fn test_remove_from_leaf() {
664 1
    let mut leaf = Leaf::new();
665 1
    for n in 0..50 {
666 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
667
        .expect("insert is ok");
668
    }
669 1
    assert!(leaf.remove(&10, &Some(10)));
670 1
    assert!(!leaf.remove(&100, &Some(100)));
671 1
    assert_eq!(leaf.len(), 49);
672 1
    let res = leaf.find(&10);
673 1
    assert_eq!(Err(10), res);
674 1
  }
675

676
  #[test]
677 1
  fn test_remove_from_node() {
678
    //TODO: check why the remove of 10 make to point to 9
679 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(0, random_pointer())]);
680 1
    let mut keep_pre = None;
681 1
    let mut keep = None;
682 1
    for n in 1..50 {
683 1
      let pos = node.find(&n).pos;
684 1
      let point = random_pointer();
685 1
      if n == 8 {
686 1
        keep_pre = Some(point.clone());
687
      }
688 1
      if n == 9 {
689 1
        keep = Some(point.clone());
690
      }
691 1
      node.add(pos, &n, point);
692
    }
693 1
    let pos = node.find(&10).pos;
694 1
    node.remove(pos);
695 1
    assert_eq!(node.len(), 50);
696 1
    let res = node.find(&10);
697 1
    assert_eq!(PosRef::new(&10, 10, keep.unwrap(), keep_pre), res);
698 1
  }
699

700
  #[test]
701 1
  fn test_merge_leaf() {
702 1
    let mut leaf = Leaf::new();
703 1
    let mut leaf2 = Leaf::new();
704 1
    for n in 0..20 {
705 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
706
        .expect("insert is ok");
707
    }
708

709 1
    for n in 20..40 {
710 1
      leaf2
711
        .insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
712
        .expect("insert is ok");
713
    }
714 1
    leaf.merge_right(&mut leaf2);
715 1
    assert_eq!(leaf.len(), 40);
716 1
    assert_eq!(leaf2.len(), 0);
717 1
    let res = leaf.find(&35);
718 1
    assert_eq!(res, Ok((35, Value::SINGLE(35))));
719

720 1
    let mut leaf = Leaf::new();
721 1
    let mut leaf2 = Leaf::new();
722 1
    for n in 20..40 {
723 1
      leaf.insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
724
        .expect("insert is ok");
725
    }
726

727 1
    for n in 0..20 {
728 1
      leaf2
729
        .insert_or_update(&n, &n, ValueMode::REPLACE, "aa")
730
        .expect("insert is ok");
731
    }
732 1
    leaf.merge_left(&mut leaf2);
733 1
    assert_eq!(leaf.len(), 40);
734 1
    assert_eq!(leaf2.len(), 0);
735 1
    let res = leaf.find(&35);
736 1
    assert_eq!(res, Ok((35, Value::SINGLE(35))));
737 1
  }
738

739
  #[test]
740 1
  fn test_merge_nodes() {
741 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(0, random_pointer())]);
742 1
    for n in 1..20 {
743 1
      let pos = node.find(&n).pos;
744 1
      let point = random_pointer();
745 1
      node.add(pos, &n, point);
746
    }
747

748 1
    let mut node2 = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(21, random_pointer())]);
749 1
    let mut keep_pre = None;
750 1
    let mut keep = None;
751 1
    for n in 22..40 {
752 1
      let pos = node2.find(&n).pos;
753 1
      let point = random_pointer();
754 1
      if n == 25 {
755 1
        keep_pre = Some(point.clone());
756
      }
757 1
      if n == 26 {
758 1
        keep = Some(point.clone());
759
      }
760 1
      node2.add(pos, &n, point);
761
    }
762

763 1
    node.merge_right(20, &mut node2);
764 1
    assert_eq!(node.len(), 41);
765 1
    assert_eq!(node2.len(), 0);
766 1
    let res = node.find(&26);
767 1
    assert_eq!(PosRef::new(&26, 27, keep.unwrap(), keep_pre), res);
768

769 1
    let mut node = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(21, random_pointer())]);
770 1
    let mut keep_pre = None;
771 1
    let mut keep = None;
772 1
    for n in 22..40 {
773 1
      let pos = node.find(&n).pos;
774 1
      let point = random_pointer();
775 1
      if n == 25 {
776 1
        keep_pre = Some(point.clone());
777
      }
778 1
      if n == 26 {
779 1
        keep = Some(point.clone());
780
      }
781 1
      node.add(pos, &n, point);
782
    }
783

784 1
    let mut node2 = Nodes::new_from_split(random_pointer(), &[(0, random_pointer())]);
785 1
    for n in 1..20 {
786 1
      let pos = node2.find(&n).pos;
787 1
      let point = random_pointer();
788 1
      node2.add(pos, &n, point);
789
    }
790

791 1
    node.merge_left(20, &mut node2);
792 1
    assert_eq!(node.len(), 41);
793 1
    assert_eq!(node2.len(), 0);
794 1
    let res = node.find(&26);
795 1
    assert_eq!(PosRef::new(&26, 27, keep.unwrap(), keep_pre), res);
796 1
  }
797
}

Read our documentation on viewing source code .

Loading