remaxjs / remax
Files Coverage
LoadingIcon.tsx 100.00%
PullToRefresh.tsx 100.00%
TabBar.tsx 95.24%
createApp.tsx 77.78%
createAppConfig.tsx 74.36%
createPageConfig.tsx 64.29%
Folder Totals (6 files) 74.87%
Project Totals (364 files) 90.68%
Loading