remaxjs / remax
Files Coverage
LoadingIcon.tsx 100.00%
PullToRefresh.tsx 100.00%
TabBar.tsx 95.24%
createApp.tsx 77.78%
createAppConfig.tsx 74.36%
createPageConfig.tsx 64.29%
Folder Totals (6 files) 75.13%
Project Totals (386 files) 90.27%
Loading