ant-design / ant-design
Files Coverage
Dragger.tsx 100.00%
Upload.tsx 94.26%
UploadList.tsx 96.47%
index.tsx 100.00%
utils.tsx 98.67%
Folder Totals (5 files) 96.15%
Project Totals (251 files) 95.11%
Loading